havfarm

 

Placering: Rødbyhavn

Type: Byplanlægning og industri

Ideoplæg: UdkantsDKs potentialer, 2011

 

Havfarmen er placeret i Rødbyhavn. Rødbyhavn er en lille by på
knap 2000 mennesker, som slet ikke udnytter det kæmpe potentiale, der ligger i byen og dens vigtige placering. I dag har Rødbyhavn færgeforbindelse til Puttgarden og dermed et vigtigt knudepunkt
i forbindelsen mellem Øresundsregionen og Tyskland. Færgerne dominerer i havnen, men giver som sådan ikke meget igen til byen. Færgehavnsarealet ligger afspærret langs den ene kant af Rødbyhavn, hvilket bevirker at folk suser lige forbi byen i stedet for at
stoppe op for at tage en pause, shoppe, spise, gå en tur i den skønne natur osv. I fremtiden vil forbindelsen rykke længere mod syd, og
hvis ikke man vil fortsætte den tedens, der er i dag, må man sørge
for at der er noget at stoppe op for - noget nyt som viser at man i Udkantsdanmark kan tænke innovativt og anderledes.
I dette tilfælde har vi lavet en bæredygtig og innovativ industri, som kan tage over når færgerne takker af. Industrien er en Havfarm, der består af marker på havet, et produktionsanlæg placeret centralt
i havnen og kobler sig direkte til den eksisterende infrastruktur. Markerne producerer alger, muslinger og fisk på marker ude
på havet. Til forskel fra i dag dyrkes de her som en polykultur
hvilket gør at de udnytter hinandens næringsstoffer, og dermed
ikke forurener. Ydermere renser disse marker også det vand der strømmer igennem og altså ikke kun egen produktion. Industrianlægget kan producere fx fødevarer, foderstoffer og energi. Alle
restprodukter kommer gennem en filterstation således at anlægget
er energimæssigt selvforsynende og selvrensende. En besøgsrute
vil guide folk gennem anlægget og informere om den nye cleantech-industri.
Det er et mål for os, at arkitekturen gør industrianlægget til en spændende bygning, der gavner lokalområdet i stedet for at være
en introvert kasse beliggende langs motorvejen. Placeringen, tilgængeligheden og arkitekturen gør at havfarmen vil knytte bånd mellem byog havn.